سرویس بین الملل- پارلمان بلغارستان قانون منع استفاده از پوشش برقع در اماکن عمومی را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرور نیوز به نقل از دویچه وله، پارلمان بلغارستان پس از کش و قوس های فراوان قانون منع پوشش برقع در اماکن عمومی را به تصویب رساند.

پیش نویس این قانون توسط جبهه میهنی بلغارستان تهیه و در ژوئن سال جاری تقدیم پارلمان این کشور شده بود.

بلغارستان پس از بلژیک، هلند و فرانسه چهارمین کشور اروپایی لقب گرفت که از پوشاندن صورت با نقاب در اماکن عمومی جلوگیری می کند.

خاطیان از این قانون به پرداخت 100 یورو و در صورت تکرار به پرداخت 750 یورو جریمه، محکوم می شوند.

البته استفاده از این پوشش برای بیماران، استفاده از آن به دلایل اقتضائات شغلی و همچنین در مساجد بلا مانع است.

نهادهای حقوق بشر و حزب ترک تباران بلغارستان که صاحب سی کرسی در مجلس این کشور می باشد ضمن محکوم کردن این قانون آن را مخالف اصل آزادی دین ارزیابی کردند.

حدود 10 درصد از جامعه 7 میلیونی بلغارستان را مسلمانان تشکیل می دهند و تا پیش از تصویب این قانون استفاده از پوشش برقع توسط مسلمانان در حال گسترش بود.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز