صندوق کودکان سازمان ملل حملات هوایی روز چهارشنبه به مدرسه ای در شهر ادلب سوریه را دردناک ترین تراژدی جنگ های 5 ساله این کشور و در صورت تعمدی بودن، یک جنایت جنگی توصیف کرد.

به گزارش مرور نیوز، صندوق کودکان سازمان ملل متحد 'یونیسف ' روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای حملات هوایی مکرر روز چهارشنبه در شهر ادلب سوریه را که به ویرانی یک مدرسه و مرگ دست کم 22 دانش آموز و 6 آموزگار منجر شد، بشدت محکوم کرد.

آنتونی لیک، مدیر اجرایی این صندوق در بیانیه امروز این حمله را مرگبارترین حمله در طول پنج سال جنگ داخلی این کشور توصیف کرده که به گفته او در صورت به اثبات رسیدن تعمدی بودن آن یک جنایت جنگی محسوب خواهد شد.
وی مرگ این کودکان و آموزگاران را زخم دیگری برپیکر آینده جامعه سوریه خوانده و از این که نفرت و انزجار جهان از چنین سبعیت هایی هنوز به پافشاری و تلاش لازم برای خاتمه بخشیدن به این جنایت ها منجر نشده ابراز تاسف شدید کرده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز