صدراعظم آلمان در گفت و گویی از عدم تغییر سیاست های برلین در قبال پناهجویان سخن گفت.

به گزارش مرور نیوز، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در گفت و گو با روزنامه زاکسیز شن با بیان اینکه سیاست برلین در قبال پناهجویان دچار تغییر نخواهد شد، تصریح کرد: تا زمانی که من بر مسند قدرت هستم برنامه ای برای تغییر در سیاست های دولت درخصوص پناهجویان اعمال نخواهد شد.

مرکل با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر امنیتی شدید برای مرزهای اروپایی گفت: با کنترل مرزها می توان تا حدی علل مهاجرت را ریشه یابی کرده و راهی برای کاهش این روند یافت.

صدراعظم آلمان با اشاره به انتقادهای رایج به دولت وی درخصوص بازگذاشتن مرزها برای ورود پناهجویان گفت: دولت سیاست های بلندمدتی در این باره دارد که در زمانی مناسب به آن می پردازد.

از سال گذشته تاکنون بحران پناهجویان به یکی از شدیدترین بحرانهای قاره سبز تبدیل شده که در راستای حل و بهبود آن راهکار های مختلفی از سوی مقامات اروپایی پیشنهاد شده است. 

مخالفان دولت مرکل با انتقاد از سیاست های وی خواهان بازگرداندن پناهجویان به کشورهای مبدا هستند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز