«لورا کمبل» فعال و نماینده گروه خیریه «کاله اکشن» انگلیس، گفت: مدیریت ضعیف مقام های فرانسوی و انگلیسی و ناتوانی در شمارش دقیق تعداد مهاجران و پناهجویان ساکن در اردوگاه کاله فرانسه قبل از تخریب آن، جان کودکان آسیب پذیر در این اردوگاه را به خطر انداخته است.

به گزارش مرور نیوز، کمبل در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: مقامات، توجه دقیقی به تعداد ساکنان در این اردوگاه نداشتند بنابراین روند انتقال آنها به خارج از اردوگاه و تخریب همزمان این اردوگاه جان کودکانی را که مجبورند شب را در خیابان ها بگذرانند، به خطر انداخته است. 
وی افزود: گروه های داوطلبی که در کاله فعالیت می کنند، آمار دقیقی از تعداد پناهجویان داشتند اما مقامات توجهی به آن نشان ندادند. 
نماینده گروه خیریه «کاله اکشن» افزود: مقامات سرشماری های خود را لحاظ کردند و از توجه به تعداد دقیق کودکان در این اردوگاه قبل از تخریب آن خودداری کردند. 
بر اساس آمار گروه «به پناهجویان کمک کنید» و موسسه غیرانتفاعی «مهانسرای مهاجران» در آستانه آغاز عملیات تخریب اردوگاه کاله در روز دوشنبه، 8 هزار و 143 پناهجو در این اردوگاه بسر می بردند که هزار و 496 نفر از آنها را کودکان بدون سرپرست و تنها تشکیل می دادند. 
کمبل در این زمینه گفت: اگر کودکان نخست به پناهگاهی امن منتقل می شدند، آنها در وضعیت خطرناکی قرار نمی گرفتند. مقامات، تا آخرین لحظه از اطلاع رسانی درباره طرح های خود برای تخریب این اردوگاه به گروه های داوطلب یا پناهجویان خودداری کردند. 
وی افزود: دولت انگلیس به رغم تعهد اولیه برای پذیرش تقریبا نیمی از کودکان بدون سرپرست، در تخمین تعداد دقیق افرادی که به اسکان نیاز دارند، ضعیف عمل کرده است.
کمبل اظهار داشت که انتقال کودکان بدون همراه می توانست بر اساس اصلاحیه مقررات دوبلین از ماه مه (اردیبهشت) آغاز شود.
وی تاکید کرد که براساس مقررات دوبلین، کودکان بدون همراه همواره از حق قانونی برای پیوستن به خانواده هایشان در انگلیس برخوردار هستند. 
نماینده گروه کاله اکشن به اصلاحاتی اشاره داشت که ماه می در مجلس عوام انگلیس به تصویب رسید و به موجب آن دولت انگلیس متعهد شد کودکان آسیب پذیر را هر چه زودتر از کشورهای فرانسه، ایتالیا و یونان به انگلیس انتقال دهد. 
مقامات دولتی در کاله می گویند که بیش از 6000 نفر از افراد از این زاغه به شهرهایی در سراسر فرانسه منتقل شده اند اما به گفته «دیوید کینگ» از اعضای یک گروه داوطلب کمک به کودکان کاله موسوم به «جانگل کانوپی/ Jungle Canopy» تا روز جمعه حدود 100 کودک همچنان در محل این اردوگاه بسر می بردند. 
بر اساس تازه ترین آمار وزارت کشور فرانسه، انگلیس که از کمتر از دو هفته پیش عملیات انتقال کودکان مهاجر را آغاز کرده است، اکنون می گوید 274 نفر از کودکان این اردوگاه را پذیرش کرده است.
اردوگاه های موقت مهاجران در شهر بندری کاله در شمال فرانسه در نتیجه خودداری مقامات این کشور در اجازه به پناهجویان برای عبور از فرانسه و ورود به انگلیس تشکیل شدند.
با وجود برچیدن این اردوگاه، نگرانی هایی درباره بازگشت پناهجویان به این منطقه و ایجاد زاغه های مشابهی در سراسر فرانسه پدید آمده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز