سرویس بین الملل - کشور لبنان که از تقریبا دو سال و نیم گذشته تاکنون بدون رئیس جمهور است فردا مستاجر جدید خود را خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرور نیوز، لبنان روز دوشنبه بعد از دو سال و نیم رئیس جمهور خود را تعیین خواهد کرد و چهره های سیاسی این کشور با حضور در مجلس لبنان آرای خود را برای انتخاب رئیس جمهور جدید به صندوق می ریزنند.

سلیمان فرنجیه رئیس حزب جریان المرده با تاکید به اینکه از صحنه رقابت انتخابات ریاست جمهوری لبنان عقب نشینی نکرده است،گفت: به خودم در روز انتخابات با برگه سفید رای می دهم و از همه نمایندگان حامی خودم در پارلمان لبنان هم می خواهم برگه سفید در صندوق اخذ رای بیاندازند.

 

کاخ

فرنجیه بعداز ملاقات با  نبیه بری رئیس مجلس لبنان و رئیس فراکسیون توسعه و آزادسازی در«عین التینه» مقر دوم ریاست مجلس لبنان در گفت وگو با خبرنگاران گفت که هدف از این ملاقات قدردانی از نبیه بری و اعضای فراکسیون او بود که از نامزدی من در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده اند. وی گفت: مبارزه ما در انتخابات ریاست جمهوری لبنان دادن رای به من سلیمان فرنجیه نیست بلکه این مبارزه با انداختن برگه های سفید در صندوق اخذ رای شکل می گیرد.

فرنجیه افزود: روز دوشنبه به همراه اعضای فراکسیون خود در صحن پارلمان برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری حاضر می شوم اما همه ما با برگه سفید رای می دهیم و از همه حامیان خود هم می خواهم با برگه سفید رای بدهند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز