منابع سوری با اشاره به اینکه قلمون شرقی در نزدیکی دمشق از تروریستها پاکسازی شده است از اهتزاز پرچم سوریه در این منطقه خبر دادند.

به گزارش مرور نیوز، قلمون شرقی واقع در شمال شرق سوریه از وجود تروریست ها پاک شد.

تلویزیون سوریه از تسلط ارتش این کشور بر منطقه قلمون شرقی در نزدیکی دمشق پس از پایان روند خروج تروریستها از آن خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ پس از پایان روند اخراج تروریستها با خانواده هایشان از قلمون شرقی این منطقه خالی از تروریسم اعلام شد.

منابع سوری از ورود نیروهای امنیت داخلی به الرحیبه و جیرود و اهتزاز پرچم سوریه در میدان اصلی آن خبر دادند.

روند خروج تروریستها از قلمون شرقی واقع در ۶۰ کیلومتری شمال شرق دمشق شنبه گذشته شروع شد که بر اساس توافق به عمل آمده هزاران تروریست به همراه خانواده های خود از الرحیبه، ناصریه و جیرود به شمال سوریه رفتند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز