شورای همکاری خلیج فارس ادعاهای مغرب علیه ایران را که با ادعای آن روابط خود با تهران را قطع کرده بود، تکرار کرد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از اسکای نیوز، به دنبال قطع روابط مراکش با ایران، شورای همکاری خلیج فارس نیز از این اقدام حمایت کرد.

شورای همکاری خلیج فارس با تکرار اتهامات مغرب علیه ایران، تهران را به دخالت در امور این کشور متهم کرد.

تهران در امور داخلی مغرب دخالت کرده است

«عبداللطیف الزیانی»، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس ضمن حمایت از اقدام مغرب در قطع روابط با ایران مدعی دخالت تهران در امور داخلی مغرب شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز