جزئیات نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق در حوزه های پایتخت این کشور و شش استان دیگر آن منتشر شد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از خبرگزاری نون عراق، نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق در شش استان این کشور اعلام شد.

نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق بیانگر آن است که لیست الفتح به رهبری هادی العامری در بغداد صدر نشین است و بعد از آن ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی، النصر به ریاست حیدر العبادی، سائرون به ریاست مقتدا صدر  در رده های بعدی قرار دارند.

نتایج اولیه در بغداد، بصره، واسط، دیالی، صلاح الدین، بابل و ذی قار به شرح زیر است:

بغداد – الکرخ

الفتح   ۱۱۱۹

دولت قانون   ۹۳۶

النصر   ۷۲۵

سائرون  ۶۰۱

الحکمة   ۳۹۲

الحوار  ۳۷۵

بغداد – الرصافة

سائرون   ۷۲۲

الفتح    ۲۲۸

النصر   ۲۰۸

دولت قانون   ۱۵۷

الحکمة    ۳۶

البصرة

الفتح   ۳۷۹

النصر   ۱۸۳

دولت قانون   ۶۴

سائرون   ۴۳

الحکمة    ۴۱

ذی قار

سائرون   ۱۷۷۶

الفتح    ۱۶۴۴

دولت قانون   ۱۱۹۰

النصر   ۸۷۰

الحکمة   ۷۱۶

إرادة    ۱۹۳

واسط

سائرون   ۴۶۷

الفتح     ۲۷۴

النصر   ۱۸۲

دولت قانون    ۱۴۲

الحکمة    ۱۳۴

بابل

الفتح    ۱۰۶

سائرون    ۸۰

النصر    ۶۰

الحکمة      ۳۲

دولت قانون    ۱۵

دیالی

النصر    ۴۵۱

سائرون    ۳۳۰

الفتح     ۳۱۹

دولت قانون     ۲۸

الحکمة    ۳

صلاح الدین

الفتح    ۸۴۰

النصر    ۱۰۴

حزب الجماهیر الوطنیة   ۶۲

الحکمة    ۴۸

سائرون    ۳۱

دولت قانون    ۱۰

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز