نشریه کنگره آمریکا در گزارشی با اشاره به اینکه که تاریخ نشان می‌دهد که تحریم‌های فزاینده به ندرت نتیجه مطلوب را محقق می‌سازند، نوشت خروج آمریکا از برجام به بی اعتماد شدن بین اعضای ناتو دامن می‌زند.

به گزارش مرور نیوز به نقل از نشریه هیل، بررسی ها نشان می دهد که خروج آمریکا از برجام در رفتار اعضای ناتو تاثیر گذاشته است. این نشریه می نویسد: 4 عضو از 6 عضو مهم برجام عضو ناتو هستند... الان آمریکا از این توافق خارج شده است و به عنوان یک خودی، زخمی را ایجاد کرده است. 

این گزارش به تاثیرات ثانویه خروج از برجام اشاره کرد و نوشت: تاثیرات ثانویه‌ای از خروج از برجام منبعث می‌شود. بذرهای بی اعتمادی بین متحدان نظیر آنهایی که در ناتو هستند افزایش پیدا می‌کند و آنها ممکن است ببینند که آمریکا به توافقاتش پایبند نیست. در پی خروج آمریکا از این توافق، نه تنها ایران می‌تواند برنامه هسته‌ای نظامی خود را از سر گیرد، بلکه تنش ها در منطقه افزایش می‌یابد. این می تواند پیام و سیگنالی را برای روسیه ارسال کند مبنی بر اینکه در اولویت‌های داخل ساختار ناتو شکاف هست.

هیل می‌افزاید:  با برداشتن حمایت مان از برجام، ما این هراس را داریم که کشورهای دیگر ناتو احتمالا پایبندی آمریکا به تعهداتش در خصوص دغدغه‌ای امنیتی در اروپا را مورد سوال قرار دهند. در طرفی دیگر، روسیه می‌تواند شکاف در داخل این اتحاد را تقویت کرده و همزمان از آمریکا به عنوان کشوری که نمی‌تواند روی آن حساب کرد، مشروعیت زدایی کند.

این گزارش در پایان با اشاره به سیاست جدید دولت آمریکا مبنی بر افزایش تحریم‌های برای رسیدن به توافقی جدید یا براندازی در ایران نوشت: تاریخ نشان می‌دهد که تحریم های فزاینده به ندرت تاثیر مطلوب را محقق می‌کنند. به احتمال بیشتر ریسک فزاینده علیه انسجام اتحاد است، مادامی که روسیه از این فرصت برای بهره‌برداری از شکاف‌ها استفاده می کند.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز