پادشاه عربستان سعودی بامداد امروز (شنبه) دستور عزل و نصب های جدید و اِعمال برخی تغییرات در وزارتخانه ها را صادر کرد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از العالم، ملک سلمان پادشاه عربستان دستور ایجاد برخی تغییرات در وزارتخانه ها و ساختار مدیریتی این کشور را صادر کرد.

طبق این دستور، نام وزارت فرهنگ و اطلاع‌رسانی عربستان به وزارت اطلاع‌رسانی تغییر پیدا کرد. ملک سلمان همچینن «شیخ عبدالطیف الشیخ» را به عنوان وزیر امور اسلامی عربستان تعیین کرد.

تشکیل یک هیأت پادشاهی برای مکه و اماکن مقدس صادر شد

پادشاه عربستان همچنین دستور تشکیل یک هیأت پادشاهی برای «مکه و اماکن مقدس» را صادر و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور را به عنوان رئیس آن منصوب کرد. این هیأت شامل یک شورای اداری خواهد بود که ریاست آن بر عهده معاون رئیس شورای وزیران (ولیعهد سعودی) است.

پادشاه عربستان

فرمان «ملک سلمان» به شرح زیر است:

تشکیل یک وزارتخانه جدید به نام «وزارت فرهنگ»

تغییر نام وزارت فرهنگ و اطلاع‌رسانی به وزارت اطلاع‌رسانی

تشکیل یک هیأت پادشاهی برای شهر مکه و اماکن مقدس، به ریاست «محمد بن سلمان»

تشکیل شورایی برای «مناطق حفاظت‌شده پادشاهی» در دادگاه سلطنتی عربستان

ریاست «شورای مناطق حفاظت‌شده پادشاهی» به عهده ولیعهد عربستان، معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع این کشور، یعنی «محمد بن سلمان» خواهد بود.

انتصاب  «الشیخ عبداللطیف آل الشیخ» به عنوان وزیر امور اسلامی

«علی بن ناصر الغفیص»، از سمتش به عنوان وزیر کار و توسعه اجتماعی عزل شد.

«عبدالله بن سلیم الموتانی»، به عنوان نائب‌رئیس مجلس شورا، با اختیارات وزیر منصوب شد.

«خالد بن صالح السطان» به عنوان رئیس شهرک انرژی اتمی و انرژی‌های نو با اختیارات وزیر منصوب شد.

انتصاب «أحمد بن سلیمان الراجحی» به عنوان وزیر کار و توسعه اجتماعی

«سعد بن عبدالعزیز الخلب» از سمتش به عنوان معاون وزیر حمل و نقل عزل شد.

«محمد بن طویلع السلمی» به عنوان دستیار وزیر خدمات شهری منصوب شد.

«عبدالعزیز الصویان» از سمتش به عنوان رئیس دانشگاه «حفر الباطن» عزل شد.

«عبدالله بن إبراهیم بن عبدالله السعدان»  به عنوان رئیس «کمیسیون پادشاهی الجبیل و ینبع» منصوب شد.

«هیثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلی» به عنوان معاون وزیر ارتباطات و فناوری‌ اطلاعات منصوب شد.

«أحمد بن محمد الثقفی» مشاور رئیس دستگاه امنیتی منصوب شد.

«خالد بن صالح بن محمد المدیفر» به سمت معاون وزیر انرژی، صنایع و منابع معدنی منصوب شد.

« ناصر بن عبدالرزاق بن یوسف النفیسی»، دستیار وزیر انرژی، اطلاعات و منابع معدنی منصوب شد.

«ناصر بن عبدالعزیز الداود» به عنوان معاون وزیر حمل و نقل و جاده‌ها منصوب شد.

«محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن القحطانی» به عنوان رئیس دانشگاه «حفر الباطن» منصوب شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز