رهبر جریان صدر تاکید کرد که یهودیانی که از عراق مهاجرت کرده اند در صورت وفاداری به این کشور می توانند به عراق بازگردند.

به گزارش مرور نیوز به نقل از النشره، مقتدی صدر رهبر جریان صدر در پاسخ به سؤالی در خصوص امکان بازگشت یهودیان عراقی که از این کشور مهاجرت کرده اند گفت: چنانچه به عراق وفادار باشند ما از آنها استقبال می کنیم.

یهودیان در سال ۱۹۴۷ بیش از  ۲درصد از کل جمعیت عراق را تشکیل می دادند که این میزان بعد از مهاجرت آنها به شدت کاهش یافت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز