شهروندان اسلوونی منظور انتخاب پارلمان جدید به پای صندوق های رای می روند.

 

به گزارش مرور نیوز، به نقل از رادیو آلمان،  شهروندان اسلوونی امرورز با هدف انتخاب نماینده پارلمان به پای صندوق های رای رفتند. گفته می شود  که ۱/۷ میلیون دارای شرایط رای دادند هستند.

پارلمان ملی ۹۰ کرسی دارد و نمایندگانش با رای مردم انتخاب می‌شوند. در اسلوونی ۲ روش انتخاباتی وجود دارد. کرسی‌ها با استفاده از سهمیه‌های انتخاباتی حزبی و در سطح ملی با ضریب ۴ درصد انتخاب می‌شوند، ۸۸ نفر از نمایندگان پارلمان با فهرست باز انتخاب می‌شوند. ۱۱ کرسی پارلمان در هشت حوزه انتخابی تعیین می‌شود. اقلیت‌های ایتالیایی و مجارستانی ۲ سهمیه کرسی دارند. 

گفتنی است اسلوونی دو پارلمان دارد: پارلمان ملی و شورای ملی. شورای ملی ۴۰ کرسی دارد که نمایندگان گروه‌های اقتصادی، اجتماعی و متخصصان در آن حضور دارند. اسلوونی از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو است.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز