اتحجادیخ عرب اقدام اسرادپئیل را جنایت عمد خوانده وخواستند درباره جنایات اسرائیل تحقیق و مسئولان این جنایات را مورد بازخواست قرار دهند.

به گزارش مرور نیوز، به نقل از النشره، اتحادیه عرب در واکنش به شهادت «رزان نجار» پرستار فلسطینی هنگام عمل به وظیفه جامعه بین المللی و نهادهای بین المللی که در راس آنها سازمان ملل و شورای امنیت قرار دارد خواست درباره جنایات اسرائیل تحقیق و مسئولان این جنایات را مورد بازخواست قرار دهند و به مسئولیت خود در مقابله با جنایات این رژیم توجه کنند.

در بیانیه این اتحادیه از سازمان بهداشت جهانی، سازمان پزشکان بدون مرز و صلیب سرخ جهانی خواسته شده است که از کنار این جنایت عبور نکنند و عاملان آن را تحت پیگرد قرار دهند و اسرائیل را وادار به احترام گذاشتن به معاهدات بین المللی به ویژه مربوط به پزشکان و پرستاران کند.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز