مدیر کمیته بین المللی صلیب سرخ خبر از خارج کردن ۷۱ نفر از کارکنان خود در یمن به علت وخامت اوضاع این کشور داد.

به گزارش مرورنیوز،  مدیر کمیته بین المللی صلیب سرخ از خارج کردن ۷۱ نفر از کارکنان خود در یمن به علت وخامت اوضاع این کشور خبر داد وگفت: باتوجه به سلسله حوادث و تهدیدات، کمیته بین المللی صلیب سرخ ۷۱ نفر از کارکنان خود در یمن را از این کشور خارج کرده، موضوعی که فعالیت های بشردوستانه از قبیل خدمات جراحی و فراهم آوردن آب آشامیدنی و کمک های غذایی را از کار خواهد انداخت.

وی افزود: تیم ما در یمن در گذشته تهدیدات بسیاری دریافت کرده  و امروز ما نمی پذیریم که در معرض تهدیدات و خطرات بیشتر به ویژه پس از اینکه دو ماه قبل یکی از کارکنان ما در یمن کشته شد، قرار بگیریم.امنیت کارکنان ما، که مورد تهدید طرفین مخاصمات هستند، اولویت مطلق و پیش شرط غیر قابل مذاکره ما برای حضور و فعالیت در یمن می‌باشد.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز