سرویس بین الملل- بر اساس نظرسنجی های انجام شده هیلاری کلینتون نامزد دمکرات در انتخابات قریب الوقوع آمریکا از دونالد ترامپ جمهوریخواه پیش است.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرور نیوز به نقل از رسانه های آمریکا، بر اساس میانگین نتایج نظرسنجی ها هیلاری کلینتون 47.6 درصد و ترامپ 43.3 درصد آرا را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس نتایج همین نظرسنجی ها در صورتی که در انتخابات ماه نوامبر، چهار نامزد حضور داشته باشند، کلینتون با45 درصد حدود 3.4 در مقایسه با  ترامپ با  41.6 درصد جلوتر است که در مقایسه با روز گذشته کاهش داشته است. بر اساس میانگین نظرسنجی ها،‌ جیل استاین نامزد حزب سبز 2.1 دهم درصد و گری جانسون نامزد حزب لیبرترین 5 درصد آرا را از آن خود می کنند. 

بر اساس یک نظرسنجی که نشان از عدم محبوبیت هر دو نامزد است، ترامپ منفورتر از کلینتون است؛ به طوری که کلینتون منفی 7.4درصد منفور است و ترامپ 21 ممیز دو دهم درصد منفور است.  

در آرای الکترال کالج نیز کلینتون137 رای با ترامپ اختلاف دارد که در مقایسه با روزهای گذشته کاهش داشته است. کلینتون 263 رای الکترال و ترامپ، 126 رای الکترال دارد. برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نامزدها به 270 رای الکترال نیاز دارند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز