نظامیان هندی در ادامه عملیات تفتیش و اشغالگری خود 6 جوان را در منطقه کپورا به شهادت رساندند.

به گزارش مرور نیوز، به نقل از داون نیوز، مردم کشمیر در اعتراض به ادامه کشتار جوانان این منطقه توسط نظامیان هندی تظاهرات کرده و اعلام کردند: آتش بسی که از سوی دولت هند اعلام شده و رسانهها به آن میپردازند دروغی بیش نبوده است.

روزنامه هندوستان تایمز در این خصوص نوشت طی 10 روز اخیر و پس از اعلام آتش بس توسط هند بیش از 4 بار درگیریهای گستردهای در سطح منطقه به وجود آمده است.

هند مدعی است جوانانی که کشته شدهاند به گروه‌های مسلح آزادی خواه تعلق داشتند ولی مردم کشمیر اظهار میکنند این جوانان بیدلیل هدف گلوله نظامیان هندی قرار گرفته اند.

گفتنی است رهبران آزادیخواه کشمیری در اعتراض به کشته شدن این 6 جوان خواستار اعتصاب گسترده در تمام منطقه کشمیر اشغالی شدهاند.

هند طی 28 سال اخیر بیش از 98 هزار نفر را در منطقه ی اشغالی کشمیر کشته و 10 هزار نفر دیگر را مفقود الاثر کرده است.

تعداد بالای معترضین که خواهان آزادی کشمیر یا الحاق به پاکستان هستند، تلاش های دهلی نو را برای کنترل اوضاع بینتیجه کرده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز