رسانه های سودان خبر داد که پیش نویس قانون انتخابات شفاف و آزادانه در این کشور تصویب شد.

 

به گزارش مرور نیوز،  به نقل از النشره، اعضای کابینه سودان طی نشستی پیش نویس قانون انتخابات سال ۲۰۲۰ سودان را با هدف برگزاری انتخابات شفاف و آزادانه را تصویب و آماده ارجاع به پارلمان کردند.

طبق مصوبه کابینه سودان، همچنین تمامی اختیارات سیاسی، مالی، اداری و فنی برای برگزاری انتخابات به کمیساریای عالی انتخابات این کشور اعطاء شد.

قرار است کابینه سودان پیش نویس مصوب قانون انتخابات را برای تصویب نهایی به پارلمان ارجاع دهد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز