یک روزنامه صهیونیستی نوشت، سفیر آمریکا در اراضی اشغالی، فلسطین را ترک و وارد واشنگتن شد.

به گزارش مرورن نیوز، به نقل از روزنامه صهیونیستی «اسرائیل الیوم»، دیوید فریدمن سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی، با هدف بحث و گفتگو بر سر طرح صلح آمریکا موسوم به معامله قرن است وارد واشنگتن شد.

اسرائیل الیوم اشاره کرد که این طرح کامل نشده، اما به مراحل پایانی خود نزدیک شده است و دلیل سفر فوری و غیرمنتظره فریدمن به واشنگتن هم همین مسئله است و او به خاطر این سفر حتی در اجلاس یهودیان آمریکا در قدس هم شرکت نکرده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز