یکی از مسئولان صندوق های رای در بغداد در مورد آتش سوزی در انبارها گفت: بسیاری از صندوق ها نسوخته است، اما به علت پاشیدن آب برای خاموش کردن آتش، محتوای آن از بین رفته است.

به گزارش مرور نیوز، به نقل از روزنامه العربی الجدید، این مسئول گفت:  نیروهای دفاع شهری و ساکنان محلی خانه های اطراف انبارها مانع آتش گرفتن تعداد زیادی از صندوق‌ها شدند.

این مسئول بیان کرد:  نیروهای دفاع شهری و ساکنان محلی خانه های اطراف انبارها مانع آتش گرفتن تعداد زیادی از صندوق‌ها شدند.

 وی در ادامه گفت: تعدادی  از صندوق های رای گیری الرصافه در بغداد آتش گرفت و نمی توان الان شمار آن را مشخص کرد.

این مسئول که خواست نامش فاش نشود، گفت: بسیاری از صندوق ها نسوخته است، اما به علت پاشیدن آب برای خاموش کردن آتش، محتوای آن از بین رفته است.

وی خاطرنشان کرد: نگهبانان انبارهایی که صندوق های رای گیری در آنجا بوده اند، ناپدید شده اند و جستجو برای یافتن آنها ادامه دارد.

این مسئول گفت: درهای خارجی انبارها با خشونت باز شده است و آثار چکش آهنی یا نظیر آن روی درها وجود دارد.

این در حالی است که  مقتدی صدر رهبر جریان صدر خواستار اتحاد عراقی‌ها و توقف تنش و اختلاف درباره نتایج انتخابات پارلمانی اخیر شده است.

انبارهای حاوی صندوق های رای گیری انتخابات پارلمان عراق روز گذشته شاهد آتش سوزی و سوختن برخی از آنها بود.

برخی محافل سیاسی عراق از جمله کمیسیون امنیت پارلمان این آتش سوزی را عمدی دانستند.سیاستمداران عراقی خواستار رسیدگی سریع به این موضوع شده اند.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز