صدر اعظم اتریش عنوان کرد: کشورهای اروپایی باید همسو با یکدیگر با پدیده مهاجرت مقابله کرده و از صرف هزینه های بیشتر در این مسیر جلوگیری کنند.

به گزارش مرور نیوز، به نقل از خبرگزاری آلمان، با «سباستین کورتز» صدر اعظم اتریش با رها اظهار داشته که کشورهای اروپایی باید همسو با یکدیگر با پدیده مهاجرت مقابله کرده و از صرف هزینه های بیشتر در این مسیر جلوگیری کنند.

این در حالی است که صدر اعظم آلمان با طرح سیاست درهای باز از ورود پناهجویان با شرایطی قابل قبول حمایت کرده است.

از آنجایی که اتریش قرار است از ابتدای ماه آتی میلادی ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرد، سعی خواهد داشت تا طرح منع ورود پناهجویان به اروپا را تقویت کرده و در صورت امکان آن را اجرایی کند.

از سوی دیگر مرکل نیز در نظر دارد در نشست هفته آینده اتحادیه اروپا درخواست خود برای اجماع درباره اتخاذ سیاست واحد در قبال مهاجرپذیری اروپا را مطرح کند.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز