زنان پاکستان نسبت به سهمیه بندی انتخابات در این کشور واکنش نشان داده و گفتند: در انتخابات پارلمان ملی و ایالتی پاکستان توجهی به میزان فعالیت بانوان نشده و این تاسف برانگیز است.

به گزارش مرور نیوز، به نقل از ای آر وای نیوز، زنان پاکستانی نسبت به اقدامات  پارلمان پاکستان معترض شده و در گفتگو با رسانهها تصریح کردند: کارهای مشکل به عهده ماست و مجبوریم سختترین شرایط را تحمل کنیم ولی حضور در پارلمان و بهرهمند شدن از تسهیلات ویژه برای افراد خاص است.

اعضای این حزب با تجمع مقابل دفتر مرکزی حزب نواز در لاهور اعلام کردند: سهمیههای انتخاباتی به افرادی داده شده است که شوهران یا دوستانشان مناصب بالای حزب نواز را در اختیار داشتهاند.

بانوان معترض گفتند: در انتخابات پارلمان ملی و ایالتی پاکستان توجهی به میزان فعالیت بانوان نشده و این تاسف برانگیز است.

گفتنی است شرایط تحمیلی از سوی حزب نواز برای بانوان این حزب به قدری سخت بوده که بسیاری از آنها تصمیم گرفتهاند به صورت آزاد در انتخابات شرکت کنند.

طبق قانون اساسی پاکستان دهها کرسی پارلمان ملی و ایالتی پاکستان ویژه بانوان است و احزاب مختلف باید در بسیاری از مناطق از نامزدهای زن استفاده کنند تا این سهمیه را از دست ندهند.

عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف برای مدیریت اعتراضات اعضای این حزب اعلام کرد: برای تعیین سهیمه‌های انتخاباتی بازرسی و نظارت مجدد صورت خواهد گرفت.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز