سرویس بین الملل- میشل عون پس از چهار دور رأی گیری در پارلمان لبنان، به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد.

به گزارش سرویس بین الملل مرور نیوز به نقل از رسانه های لبنان، جلسه پارلمان امروز برای انتخاب ریاست جمهوری با حضور تمامی 127 نماینده مجلس و بدون غایب برگزار شد.

این درحالی است که وی برای رسیدن به ریاست جمهوری، نیازمند حداقل 86 رأی بود.

36 نماینده در مرحله نخست رأی گیری برگه سفید و یا ممتنع دادند، و 6 رأی نیز باطل شد. یک رأی نیز به یکی دیگر از نمایندگان به نام زوین داده شد.

با کشیده شدن رأی گیری به دور دوم، میشل عون برای رئیس جمهور شدن تنها به 65 رأی نیازمند بود.

به دلیل تقلب صورت گرفته در رأی گیری در دور دوم و سوم، و شمارش 128 رأی، اخذ رأی نمایندگان چهار بار تکرار شد.

پس از رأی گیری و شمارش آرا، میشل عون رئیس جریان ملی آزاد لبنان با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز