نخست وزیر بلژیک یکی از راهکارهایی که می تواند در حل بحران مهاجرت تاثیرگذار باشد را اعمال محدودیت ورود برای ویزاهای شنگن عنوان کرد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روزنامه دی ولت،  نخست وزیر بلژیک به بیان توضیحات و راه کارهایی برای حل بحران مهاجرت در اروپا پرداخت.

«چارلز میشل» نخست وزیر بلژیک در سخنانی با اشاره به بحران مهاجرت در اروپا اظهار داشت: اعمال محدودیت در ویزای شنگن می تواند به عنوان یکی از راهکارهای موثر در حل این بحران باشد. 

وی در توضیح گفته خود افزود: شخصی که ویزای شنگن دریافت می کند باید تنها اجازه داشته باشد تا در بازه زمانی مشخص شده تنها در کشور صادر کننده ویزا حضور داشته باشد. چنانچه برای دارندگان ویزای شنگن محدودیت های این چنینی ایجاد شود، می توان ورود به اروپا را بیشتر تحت کنترل داشت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز