سرویس بین الملل- بسیاری از کارشناسان امور غرب آسیا معتقندند که استعفای ایاد مدنی دبیر کل عربستانی سازمان همکاری اسلامی با هدف جلب رضایت مصر صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرور نیوز،  پس از اعلام خبر استعفای "ایاد مدنی"، عربستان سعودی "یوسف العثیمین" را برای تصدی دبیرکلی جدید سازمان همکاری اسلامی پیشنهاد کرده است.

ایاد مدنی اخیراً عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر را به تمسخر گرفته بود، که این امر زمینه را برای استعفای وی فراهم کرد.
کارشناسان معتقدند که استعفای ایاد مدنی ترفند عربستان برای فرونشاندن خشم شدید مصر می باشد.

کارشناسان می افزایند: عربستان که با مصر درباره بحران سوریه اختلاف پیدا کرده و روابط شان تیره شده است، می خواهد با کنار گذاشتن ایاد مدنی مانع تیره تر شدن روابط دوجانبه شود ولی استعفای مدنی نمی تواند اعتمادِ متقابلِ از دست رفتۀ ریاض و قاهره را به حالت قبل برگرداند مگر اینکه قاهره در سیاست های خود درباره منطقه بازنگری کند. 

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر چندی پیش گفته بود که از 10 سال پیش تاکنون در یخچال خانه اش چیزی بجز  «آب» پیدا نمی شود، و ایاد مدنی هم به تمسخر السیسی پرداخت و گفت: جناب رئیس جمهور! من مطمئنم که یخچال شما بجز آب چیزهای دیگری هم دارد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز