سرویس بین الملل- رجب طیب اردوغان عنوان کرد ترکیه در روند پیوستن به اتحادیه اروپا به پایان بازی رسیده است.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرورنیوز، اردوغان با تاکید بر لبریز شدن صبر ترکیه از فراز و نشیب های مختلف در راه پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا گفت: آنکار به پایان بازی رسیده است.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید تصمیم نهایی خود برای الحاق یا عدم الحاق ترکیه به این اتحادیه را بگیرد.

وی افزود : اگر اتحادیۀ اروپا می خواهد به ترکیه عضویت تمام و کمال اعطا کند، ما آماده هستیم. ولی آنها باید بدانند که به پایان این بازی رسیده‌ایم.

مناسبات میان ترکیه و اتحادیه اروپا پس از کودتای نافرجام اخیر این کشور و موج عظیم بازداشت ها و برکناری های بعد از آن به سردی گرایید. کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدامات ترکیه در بازداشت های پسا کودتا را امری منافی حقوق بشر خوانده و به شدت از رویکرد دولت ترکیه انتقاد می کردند.

رئیس‌جمهور ترکیه خاطرنشان کرد: نیازی به طفره رفتن یا آکروبات‌بازی دیپلماتیک نیست... ادامه دادن به مسیر با همراهیِ ترکیه یا بدون آن به انتخاب آنها (اتحادیۀ اروپا) بستگی دارد. تصمیم با آنهاست.

وی با اهم قلمداد کردن ماه اکتبر در روابط کشورش با اتحادیه اروپا تاکید کرد اکتبر یک ماه مهم برای روابط ترکیه و اتحادیه اروپا خواهد بود و لازم است که سفر بدون ویزا برای شهروندان ترک به منطقه شنگن در این ماه اجرایی شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز