وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت : سال گذشته دوران تاریکی برای ما بود.

به گزارش مرور نیوز، وزیر خارجه پیشین آمریکا در پیام سال نوی خود در ادامه اظهاراتش اعلام کرد که وی از هر کسی مانند فعالان، خبرنگاران، برگزارکنندگان انتخابات، کاندیداها و معترضان که توانستند "چراغی در دالان تاریک برده و آن را روشن کنند"، سپاسگزار است.

وی نوشت: من از هر کسی که چراغی در دالان تاریک برده و آن را روشن کرد، سپاسگزارم، مانند فعالان حقوق بشری که از کودکان در مرزها حمایت کردند، خبرنگاران که برای حقیقت و درستی به پاخاستند، برگزارکنندگان انتخابات که برای شرکت همگان در انتخابات ۲۰۱۸ تلاش کردند، کاندیداها که با شجاعت و اشتیاق رقابت کردند و رای‌دهندگان که کاری کردند که صدایشان شنیده شود و در نهایت به طور مسلم همه کسانیکه تظاهرات کردند و برای ارزشهایشان جنگیدند.  

هیلاری کلینتون در ادامه پیام خود خواستار روشنایی بیشتر در سال ۲۰۱۹ شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز