عبدالله عبدالله گفت: من ترجیح می‌دادم تا مذاکرات صلح مسکو قالب دیگری داشته باشند.

به گزارش مرور نیوز، رئیس اجرایی حکومت افغانستان اعلام کرده است که در مورد گفت‌وگوهای صلح افغانستان که قرار است ۵ فوریه در مسکو انجام شود، بدبین نیست؛ اگرچه او حالت دیگری را ترجیح می‌داد.

عبدالله عبدالله  گفت: من ترجیح می‌دادم تا مذاکرات صلح مسکو قالب دیگری داشته باشند اما اگر حتی یک شانس واقعی برای مذاکرات صلح داشته باشند، همچنان قدم مثبتی به سوی یک توافق است، پس من یک ارزیابی بدبینانه ارائه نمی‌دهم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز