شورای عالی انتخابات ترکیه درخواست حزب عدالت و توسعه مبنی بر بازشماری تمامی آرا در ۳۱ منطقه سراسر استانبول را رد کرد.

به گزارش مرور نیوز، رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد: انتخابات محلی ترکیه با جرایم سازماندهی شده در صندوق‌های رای در استانبول مخدوش شده است. در همین حال رجب اوزل ، نماینده حزب حاکم شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرد: این شورا تنها توافق کرده است که ۵۱ صندوق رای در ۲۱ منطقه را مورد بازشماری قرار دهد. هر یک از این صندوق‌های رای شامل چند صد آرا است.

این در حالی است که حزب عدالت و توسعه خواستار بازشماری تمامی آرا در استانبول شده است.

اوزل اضافه کرد: همچنین حزب حاکم تاکید کرده بود که در منطقه بیوک‌چکمجه تمامی آرا مورد بازشماری قرار گیرد، اما هنوز به این درخواست پاسخی داده نشده است. این روند ادامه دارد.

در انتخابات محلی ۳۱ ماه مارس، حزب عدالت و توسعه در استانبول و آنکارا نتوانست به پیروزی دست یابد. پس از اعلام نتایج اولیه این حزب اعتراض کرد و خواستار باز شماری آرا شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز