هزاران پزشک در کلینیک های شهرهای مختلف آلمان برای بهبود شرایط کاری خود دست به اعتصاب زدند .

به گزارش مرور نیوز، پزشکان در یک تجمع مرکزی در فرانکفورت در یک اعتصاب یک روزه خواستار شرایط کاری بهتر شدند. یکی از پزشکان شرکت کننده در این تجمع اعتراضی تاکید کرد که تنها پزشکان سالم می توانند به بیماران کمک کنند.

در 13 ایالت آلمان این اعتصاب های سراسری پزشکان برگزار شد. پزشکان از شرایط کاری خود ناراضی بوده و در کلینیک های محلی انتظار بهبود مشخص شرایط کاری خود که منجر به فشار کاری کم تر و برنامه ریزی بهتر و زمان بیشتر برای خانواده و زندگی خصوصی می شود شدند.

پلیس آلمان شمار شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی مرکزی در فرانکفورت را حدود 5 هزار نفر ارزیابی کرد. انجمن کارفرمایان محلی (VKA) درخواست کردند که معترضان از سطح خیابان ها سریعا به میز مذاکرات برگردند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز