قاسم تاکایف با کسب 71 درصد آراء در دور اول انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان ، به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد .

به گزارش مرور نیوز، نتایج اولیه کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان قاسم ژامرت تاکایف با دریافت 70.76 درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد.

سایر کاندیدهای کرسی ریاست جمهوری در قزاقستان از جمله ژمبیل احمداف 1.82، دانیا اسپایوا 5.2، امیرجان کاسان اف  16.2، تالئوتای رحیم بیک اف 3.2، امانگلدی تاسپیخف 2.07 و سادیبیک توگیل 0.92 درصد آرا را به دست آوردند.

طبق گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان 77.4 درصد رأی دهندگان شرکت کردند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز