نخست وزیر ژاپن گفت: با رهبران کشورهای صنعتی درباره مسائل مختلف و مهمی مانند ارتقای تجارت آزاد، حفاظت از محیط زیست و موضوعاتی مانند کره شمالی و ایران داشته باشم.

به گزارش مرور نیوز، شینزو آبه  گفت: در تاریخ ۲۳ آگوست برای شرکت در نشست هفت کشور صنعتی به فرانسه سفر خواهم کرد. بعد از نشست موفق جی۲۰ تمایل دارم تا بتوانم گفت‌ و گوهای صادقانه‌ای در فرانسه با رهبران کشورهای صنعتی درباره مسائل مختلف و مهمی مانند ارتقای تجارت آزاد، حفاظت از محیط زیست و موضوعاتی مانند کره شمالی و ایران داشته باشم.

نشست جی ۷ از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ آگوست در فرانسه برگزار خواهد شد.  

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز