در پی تشدید بحران کشمیر دولت آمریکا از دو طرف خواست برای حل مناقشه کشمیر وارد مذاکره مستقیم شوند و دراین رابطه خویشتنداری نشان دهند.

به گزارش مرور نیوز، این درخواست در پی کاهش روابط دیپلماتیک میان دو رقیب هسته‌ای آسیا و لغو خودمختاری کشمیر از سوی هند صورت گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت: ما همچنان از انجام مذاکرات مستقیم میان هند و پاکستان بر سر کشمیر و دیگر مسائل مورد نظر دو طرف حمایت می‌کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز