رئیس شورای حاکمیتی سودان امروز چهارشنبه سوگند یاد کرد.

به گزارش مرور نیوز، عبدالفتاح البرهان امروز به عنوان رئیس شورای حاکمیتی سودان سوگند یاد کرد. شورای حاکمیتی سودان متشکل از ۱۱ نفر، اداره مرحله انتقالی در سودان را که سه سال و سه ماه تعیین شده است، برعهده خواهد داشت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز