نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: مسوولان باید با تبلیغات دقیق، گسترده و کارشناسی شده چهره دشمن را معرفی کرده و پرده از شیطنت های او بردارند.

به گزارش مرور نیوز، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در جمع اعضای ستادد گرامیداشت ۱۳ آبان در بیرجند اظهار کرد: بدون شک مردم خراسان جنوبی در راهپیمایی ۱۳ آبان حضور گستره ای خواهند داشت.

وی ادامه داد: مردم شریف خراسان جنوبی در هر مناسبتی مانند قطره های باران جمع شده و سیلی از جمعی را به راه می اندازند.

آیت الله عبادی با بیان اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی وظیفه سنگینی را برعهده دارد، افزود: تبلیغ یکی از وظایف وی بوده و به معنای واقعی رساندن پیام است.

وی با بیان اینکه خداوند پیامبران را فرستاد تا رسالتی را انجام دهند، گفت: این انسان های شریف در ابلاغ دین آنچه را خداوند به آن ها امر کرده بود، به مردم رساندند.

آیت الله عبادی با تاکید بر اینکه باید در امر تبلیغ هماهنگی صورت گیرد در غیر این صورت در جامعه مفید نخواهد بود، گفت: همچنین مردم  نسبت به صحت مطالب تردید می کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه شیوه های تبلیغ بسیار مختلف است، اظهار کرد: آنچه که اهمیت دارد این است که ابلاغ مبین صورت گیرد.

آیت الله عبادی ادامه داد: امروز مبارزه با استکبار ستیزی از نیازهای اساسی جامعه بوده و باید قلب تبلیغات قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بعثت پیامبران در راستای مبارزه با استکبارستیزی بوده است، گفت: پیامبرای برای دعوت به خداپرستی و مبارزه با بت پرستی و نفس پرستی آمدند.

آیت الله عبادی ادامه داد: اوج مسائل نفسی و استکبارستیزی، خودپرستی است که فرعون هایی را برای تفرقه افکنی مردم و جامعه به وجود می آورد.

وی با بیان اینکه نباید به تبلیغات کنونی قانع باشیم، اظهار کرد: دشمن در راستای مسائل دنیوی و نفسانی کارشناسی شده و دقیق عمل می کند.

 

ابلاغ مبین در جامعه انجام نشده است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: دشمن در اتاق های فکر خود، ساده ترین مسائل را به صورت علمی بیان می کند تا ناموس، دین، عقل و فکر مردم را بدزدد.

وی با بیان اینکه دشمن برای شیطنت سنگ تمام می گذارد، افزود: اگر ما به در راه عدل و حق به صورت دقیق و کارشناسی تبلیغ کنیم، کفر را رسوا می کنیم.

آیت الله عبادی با تاکید بر اینکه باید با تبلیغات گسترده و دقیق پرده از شیطنت های دشمن را برداریم، گفت: دشمنی استکبار از دیرباز با ایران بوده و ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: این دشمنی پروژه ای ۲۰۰ ساله بوده که از نظر آن ها پایان نامه این پروژه سلطه بر تمام دنیا است.

آیت الله عبادی بیان کرد: استکبار با مردم رفتارهای خشمانه ای داشته و در کشتار بر هیچ کس اعم از نظامی، غیر نظامی، زن، مرد و بچه رحم نمی کند.

وی با بیان اینکه ابلاغ مبین به خوبی در جامعه صورت نگرفته است، افزود: اگر این امر به خوبی انجام می شد، دشمن مشمئز کننده بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه امروزه نظام جهموری اسلامی به عنوان یک قدرت استوار مانع برنامه های دشمن است، اظهار کرد: همچنین به دلیل رفتارهای زشت غرب، نیمی از جهان در برابر وی ایستاده اند.

نفوذ تبلیغات دشمن به خانه ها و مساجد

وی با تاکید بر اینکه باید تبلیغات به خوبی در جامعه صورت گیرد، افزود: امروزه تبلیغات کاذب دشمن به خانه ها و مساجد نفوذ کرده است.

آیت الله عبادی ادامه داد: تبلیغات موثر شیوه، طرح، راهکار و فکر می خواهد تا بتواند در مقابل ظلمی که به بشر شده است، بایستد.

وی با بیان اینکه دشمن با تبلیغات خود ظلم را به مردم عادت می دهد، اظهار کرد: باید با تبلیغات گستره مانع این امر شویم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به تاکیدات رهبری پیرامون پروژه نفوذ دشمن، بیان کرد: رهبر مانند طبیبی انگشت بر درد جامعه نهاده که اگر این درد را احساس نکنیم از بین می رویم.

وی با بیان اینکه ما به لحاظ ریشه ای بسیار قوی و دشمن نیز بسیار ضعیف است، گفت: از این رو از طریق تبلیغات خود را قوی می کند.

آیت الله عبادی با تاکید بر اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باید کارشناسی شده عمل کند، افزود: همچنین باید با تبلیغات خود جامعه را از خواب مرگ بیدار کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز