عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت خیابانهای کوی ایثار در خرمشهر، توسط سازمان عمران شهری شهرداری خرمشهر و از محل اعتبارات جاری شهرداری آغاز شد.

به گزارش مرور نیوز خوزستان، عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت خیابانهای کوی ایثار در خرمشهر، توسط سازمان عمران شهری شهرداری خرمشهر و از محل اعتبارات جاری شهرداری آغاز شد.

منطقه کوی ایثار منطقه ای تقریباً نوپا که بعد از ساخت منازل مسکونی در این محله تاکنون هیچگونه عملیات آسفالتی در خیابانهای آن انجام نشده بود .

 باتوجه به اولویت پیش بینی شده و نظر به تقاضاهای ساکنین منطقه مذکور عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت خیابان های آن با سرعت بیشتری آغاز شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز