موعود شمخانی گفت: در راستای تحقق اهداف اقتصادی و افق های توسعه در حوزه تجارت و بازرگانی و دسترسی به بازار های فعال و پویای آسیای میانه و اروپای مرکزی ، پروژه ساخت خطوط ریلی خرمشهر- بندر امام خمینی تا یک ماه آینده، وارد فاز اجرایی خواهد شد.

به گزارش مرور نیوز از خوزستان، موعود شمخانی، معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: در نشست مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره این سازمان، با گروهی سرمایه گذار در بخش توسعه زیرساخت های خطوط ریلی مذاکراتی انجام شده است.از اهم مواردی که نسبت به آن بحث شده ، مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند در ساخت خطوط ریلی خرمشهر- بندر امام خمینی، با گروه سرمایه گذار مذکور است.

شمخانی گفت: توسعه زیرساخت های اساسی منطقه، همواره از اولویت ها و دغدغه های مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره سازمان بوده و این اقدامات و عملکردها در چارچوب این اولویت ها است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای تحقق اهداف اقتصادی و افق های توسعه در حوزه تجارت و بازرگانی و همچنین، دسترسی به بازارهای فعال و پویای آسیای میانه و اروپای مرکزی ،این پروژه تا یک ماه آینده، وارد فاز اجرایی خواهد شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز