با حضور نادر سیف، نماینده اتاق بازرگانی ایران، هانی فیصلی با اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی خرمشهر انتخاب شد.

به گزارش مرور نیوز از خوزستان، با درخواست اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خرمشهر، انتخابات میان دوره هیأت رئیسه این اتاق برگزار و آقای هانی فیصلی با اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی خرمشهر انتخاب شد.

انتخابات با حضور نادر سیف، نماینده اتاق بازرگانی ایران و جمعی دیگر از نمایندگان نهادهای دولتی و نظارتی و همچنین حضور حداکثری اعضای هیئت نمایندگان، برگزار و با اکثریت قاطع آرای اعضا ذیل به عنوان ترکیب جدید هیئت رئیسه برگزیده شدند:

1. هانی فیصلی به عنوان رئیس اتاق

 2. سید مصطفی موسوی به عنوان نایب رئیس اول

 3. ثامر جاسمی نژاد دریس به عنوان نایب رئیس دوم

4.  طاهر سلیمانی به عنوان خزانه دار

5. شهرام زکی به عنوان منشی هیئت رئیسه

پیش از این سید احمد موسوی ریاست اتاق بازرگانی خرمشهر را بر عهده داشت.

در پایان این جلسه از زحمات هیئت رئیسه قبلی تقدیر و تشکر شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز