مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: حدود ۱۷ کیلومتر از مسیر بستان تا چذابه را بازسازی و بهسازی کنیم. حدود ۲۳ میلیارد از ۳۰ میلیارد اعتبار برای جاده های منتهی به مرز تبدیل به کار شده و گلوگاه مورد نگرانی ستاد نخواهیم داشت.

به گزارش مرور نیوز از خوزستان، منوچهر رحمانی در جلسه ستاد اربعین خوزستان اظهار کرد: در طول چهار ماه گذشته و بازدیدهای مکرر و مستمر استاندار از مسیر اهواز به چذابه و همچنین شلمچه یک سری دستورات را در خصوص توسعه و بهسازی مسیر اهواز به چذابه به ویژه بستان تا چذابه صادر کرد.

وی افزود: بر اساس این دستورات صادر شده حدود ۱۷ کیلومتر از مسیر بستان تا چذابه را بازسازی و بهسازی کنیم. حدود ۲۳ میلیارد از ۳۰ میلیارد اعتبار برای جاده های منتهی به مرز تبدیل به کار شده و گلوگاه مورد نگرانی ستاد نخواهیم داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: احداث بخش عمده ای از پارکینگی که برای جانمایی خودروی زائران در نظر گرفته شده را نیز به ما واگذار کردند که عمدتا با همکاری سپاه و جهاد نصر اجرا می شوند. این پارکینگ ها حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز