سایت مرور نسبت به وضعیت گردشگری سلامت در استان خوزستان گزارشی را منتشر کرده است که طی آن دانشگاه علوم پزشکی اهواز نسبت به اظهارات ریاست محترم اتاق بازرگانی که در متن گزارش اظهاراتی را بیان نموده اند ،انتقاداتی داشته اند.

به گزارش مرور نیوز از خوزستان،در تاریخ نهم آبان ماه جاری ،سایت خبری مرور نیوز نسبت به وضعیت گردشگری سلامت در استان خوزستان گزارشی را منتشر کرده است که طی آن دانشگاه علوم پزشکی اهواز نسبت به اظهارات ریاست محترم اتاق بازرگانی که در متن گزارش اظهاراتی را بیان نموده اند. روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز توضیحاتی در ارتباط با این خبر به دفتر مرور نیوز ارسال کرده است، طبق موازین قانون مطبوعات خواستار انتشار آن شده که بشرح ذیل می باشد:

مدیر مسئول محترم سایت مرور نیوز

با سلام

در مورخ نهم آبان ماه جاری مطلبی تحت عنوان *<< ضعف جندی شاپور اهواز در توسعه گردشگری سلامت ... بیمارستانهای خوزستان جولانگاهی برای دلالان و واسطه ها>>* در آن سایت درج شده بود.

نظر به اینکه بخشی از مطلب مذکور دربرگیرنده نقل قول غیر مرتبط رییس اتاق بازرگانی اهواز با نظر و نگاه نویسنده مطلب بوده و از طرفی شبهه سنخیت نوشتار مزبور با دیدگاه رییس اتاق را در اذهان و افکار عمومی، پدید آورده است و...تقاضا می شود مطلب پیش را بعنوان جوابیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، در آن سایت درج شود.

اول: میان سخنان منسوب به ریاست اتاق بازرگانی اهواز و کلیت نوشته مورد بحث هیچگونه سنخیت نوشتاری یا ارتباط موضوعی وجود ندارد.

دوم: سخنان رییس اتاق بازرگانی اهواز در نتیجه سفر ایشان به استان بصره کشور عراق و در قالب بیان نیازمندیهای درمانی آن استان و ارایه پیشنهادات لازم در راستای تحسین وضعیت توریسم درمانی در استان خوزستان صورت پذیرفته بود.

سوم: با عنایت به اینکه موضوع توریسم درمانی از موضوعات چندین بعدی و دستگاههای متعددی را در بر میگیرد و لازمه تحقق آن نیز، ورود دستگاههای مختلف را می طلبد.

از طرفی اظهارات رییس اتاق بازرگانی هیچ انعطافی به یک اداره یا دستگاه معین نداشته و بصورت کلی و عام مطرح شده است، بنابر و چنانچه گفته شد، خلط موضوعی صورت گرفته را می توان بنوعی تحمیل دیدگاه نویسنده مطلب به مواضع شفاف رییس اتاق بازرگانی قلمداد نمود.

چهارم: نکته جالب آنکه در اظهارات منسوب به رییس اتاق بازرگانی اهواز حتی نامی از دانشگاه جندی شاپور به میان نیامده است، چه رسد به انکه سخنان ایشان متضمن توهین، اتهام یا هرگونه خروج از دایره قانون، عرف و اخلاق باشد.

پنجم: یکی از اشکلات وارد بر آن مطلب در حقیقت عدم تفکیک اظهارات رییس اتاق از دیدگاه نویسنده آن است.

منطق حرفه روزنامه نگاری اقتضا می کرد که دیدگاه رییس اتاق بگونه ای که خواننده مطلب دچار اشتباه نشود، از دیدگاه و نظر نویسنده مطلب بطور کامل جدا می گردید تا شبهه وحدت مواضع میان دو دیدگاه برای خوانندگان ایجاد نشود.

ششم: تیتر مطلب مبنی بر اینکه *بیمارستانهای خوزستان جولانگاه دلالان و واسطه ها* نیز همچون سایر بخشهای آن نوشته در تضاد و تباین کامل با مواضع رییس اتاق قرار دارد.

هفتم: برای زدودن هرگونه شبهه و زوال تردیدهای احتمالی اعلام می شود که میان منطق حاکم بر نوشته و اظهارات رییس اتاق بازرگانی هیچگونه ارتباط، هماهنگی و وحدت موضوعی وجود ندارد و چنین شیوه ای از نگارش و تهیه گزارش به دلایل فوق الذکر، خارج از مفهوم حرفه ای صورت گرفته و تحت هیچ عنوانی مقبول و مطلوب افکار عمومی نمی باشد.

روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز