رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: با پیگیری و پیشنهاد اتاق اهواز مقرر شد تا کامیونهای حامل کالاهای صادراتی به مرزهای تجاری شلمچه و چذابه بتوانند، لغایت 20آبان ماه تردد کنند.

به گزارش مرور نیوز، شهلا عموری اظهار کرد:در جلسه ای که با مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی  و معاون امنیتی-انتظامی استانداری خوزستان داشتیم مقرر شد تا کامیونهای حامل کالاهای صادراتی به مرزهای تجاری شلمچه و چذابه بتوانند، لغایت 20آبان ماه تردد کنند.

 عموری گفت:این تصمیم در راستای تقاضای صادرکنندگان مبنی بر افزایش مدت تردد کامیونها صورت می گیرد که توسط اتاق اهواز به مقامات مذکور منعکس و تصمیم به افزایش مدت زمان تردد کامیونهای حامل بار گردید.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز