رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت :در برخی مواقع باید قانون را تسهیل کرد چرا که کمک کردن به واحد تولیدی که ایجاد اشتغال کرده و سرپاست دور زدن قانون نیست.

به گزارش مرور نیوز، شهلا عموری در نشست بانک تجارت و صادرات با متقاضیان تسهیلات این بانک های عامل اظهار کرد: باید مسوولان استان توافقی با سازمان امور مالیاتی داشته باشند که از واحدهای تولیدی دارای رکود مالیات اخذ نشود.

وی افزود: زمانی که بانک ها قراردادهای یک طرفه منعقد می کنند و بعضا تا ٣٥درصد سود برای تسهیلات قرار می دهند و به واحدهای تولیدی جریمه تعلق می گیرد، واحدهای تولیدی چگونه می توانند به فعالیت خود ادامه دهند؟

عموری خاطرنشان کرد: با اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی رکود دارند اما در عین رکود تولید کار و اشتغال دارند پس اگر هر کسی در پست خود خدمت کند باعث ارتقا می شود و تاثیرگذار خواهد بود که این همکاری را از بانک ها خواستاریم.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز به عنوان نماینده بخش خصوصی در این نشست اظهار کرد: در برخی مواقع باید قانون را تسهیل کرد چرا که کمک کردن به واحدهای تولیدی که ایجاد اشتغال کرده و سرپاست دور زدن قانون نیست.

وی یادآور شد: نباید تمام فشار را به واحدهای تولیدی وارد کنیم، بلکه با تسهیل قوانین می توان به رونق این واحدها کمک کرد.

در این نشست مدیران واحدهای تولیدی و بخش خصوصی از گرفتن فاکتور توسط بانک ها، اخذ جریمه معوقه تسهیلات، نپذیرفتن ملک واحدها به عنوان وثیقه، بالا بودن سود تسهیلات و بازپرداخت یک ساله این تسهیلات گله مند بودند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز