کریدور صادرت محصولات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کارگاهی آموزشی در راستای آشنایی شرکت های دانش بنیان با گمرک الکترونیک برگزار می کند.

به گزارش مرورنیوز، با استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و دروازه مشترک مرزی در گمرک جمهوری اسلامی ایران و لزوم آشنایی شرکت ها با این سامانه کارگاه آموزشی آشنایی با گمرک الکترونیک برگزار می شود.

در این کارگاه شرکت کنندگان و شرکت های دانش بنیان می توانند به صورت کاملا حرفه ای و کاربردی با مباحث امور گمرکی و ترخیص کالا و همچنین سامانه جامع گمرکی، پنجره واحد تجارت فرامرزی و دروازه مشترک مرزی آشنا شوند.

این کارگاه آموزشی از سوی کارگزاران کریدور صادرات محصولات دانش بنیان معاونت علمی برگزار می شود.

شرکت های دانش بنیان توسط کریدور صادرات به میزان ۷۰درصد مورد حمایت قرار می گیرند.

«کلیات و اصطلاحات و واژه های گمرکی»، «گردش کار تشریفات گمرکی و ترخیص کالا»، «رویه های گمرکی و کدهای مربوط به سیستم و اظهارنامه الکترونیک گمرک»، «قواعد عمومی تفسیر سیستم هماهنگ شده»، «ارزش گمرکی و نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی» سرفص های این دوره آموزشی هستند.

همچنین «بررسی اجمالی قانون امور گمرکی و قانون و مقررات صادرات و واردات»، «بررسی چک لیست کلیه هزینه های واردات بر اساس رویه های جاری کشور»، «فرآیند و شرح فعالیت سامانه جامع گمرکی در رویه های مختلف از جمله واردات، صادارت و ترانزیت، «مدیریت ریسک در گمرک الکترونیک» از دیگر سرفصل هایی هستند که در این دوره آموزشی مورد بررسی قرار می گیرند.

این کارگاه در روز پنج شنبه ۱۵ مهر برگزار خواهد شد.

به شرکت کنندگان در این کارگاه ها، گواهینامه رسمی دانشکده مدیریت و مدرک بین المللی ANCCP ایتالیا اعطا خواهد شد

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز