سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران اعلام کرد: ۶ شرکت سخت افزاری عضو این سازمان، موفق به دریافت مجوز خدمات پس از فروش از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شدند.

به گزارش مرورنیوز، اصغر رضانژاد دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران گفت: بازرسان سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران از سال گذشته تاکنون تقاضای ۳۱ شرکت متقاضی دریافت مجوز خدمات پس از فروش در حوزه فناوری اطلاعات را مورد بررسی قرار دادند و از این میان ۶ شرکت فعال در حوزه تجهیزات سخت افزاری موفق شدند پس از پیش ممیزی سازمان و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، تاییدیه شبکه خدمات پس از فروش خود را از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دریافت کنند.

وی با اشاره به دریافت مجوز ارائه خدمات پس از فروش تحت عنوان «تاییدیه شبکه خدمات پس از فروش» با درجات مختلف، از دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، درمورد وضعیت سایر متقاضیان مجوز خدمات پس از فروش که درخواست خود را به سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ارائه کرده اند گفت: درخواست این شرکت ها که همگی در شاخه های مختلف فناوری اطلاعات و سخت افزار فعال هستند، در سازمان نظام صنفی رایانه ای پیش ممیزی شده و مدارک آنها به مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده است. این تقاضاها همچنان در حال بررسی و تکمیل مدارک بازرسی هستند.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درباره ۲۶ تقاضای مجوز خدمات پس از فروش ادامه داد: از میان تقاضاها که از سال گذشته به سازمان نظام صنفی رایانه ای ارائه شد، تاکنون ۱۳ شرکت از دریافت این مجوز انصراف داده اند. بازرسی ۳ شرکت نیز، از سوی مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک به پایان رسیده و منتظر دریافت مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند.

به گفته رضانژاد، علاوه بر این شرکت ها، بازرسی دو شرکت متقاضی مجوز خدمات پس از فروش دیگر انجام شده و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک درحال تکمیل مراحل بازرسی و تهیه و ارسال گزارش به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. در همین حال از میان درخواست های ارائه شده همچنان دو شرکت، هنوز مدارکی برای عقد قرارداد با مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ارسال نکرده اند و دو شرکت نیز مورد پیش ممیزی بازرسان سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران قرار گرفته و یک شرکت نیز همچنان درانتظار تعیین زمان بازرسی از سوی مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک است.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به تسهیلات این سازمان برای اعضای متقاضی دریافت مجوز خدمات پس از فروش ادامه داد: براساس تفاهم صورت گرفته میان سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران و شرکت بازرسی موردتایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اعضای این سازمان می توانند با برخورداری از تخفیف در ارتباط با هزینه های ممیزی شرکت بازرسی، مجوز ارائه خدمات پس از فروش در حوزه ICT را از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دریافت کنند.

اسامی شرکت های دریافت کننده مجوز ارائه خدمات پس از فروش در حوزه ICT در پورتال سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران www.Tehrannsr.org در دسترس است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز