پژوهشگاه مواد و انرژی چهار سامانه فناوری اطلاعات خود را در چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات ارائه کرد.

به گزارش مرورنیوز به نقل از پژوهشگاه مواد و انرژی، در نمایشگاه تخصصی چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات که با ریاست دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد، ۴ سامانه از سوی پژوهشگاه ارائه شد.

وب کنفرانس، نظرسنجی، اشتراک منابع و خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و مدیریت پروژه ها به صورت بومی در پژوهشگاه مواد و انرژی طراحی شده اند.

این سامانه ها بعد از تجاری سازی برای بهره برداری در دیگر سازمان ها ارائه شدند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از غرفه پژوهشگاه بازدید بعمل آورده و درخصوص این سامانه ها گفت و گو کردند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز