دانشمندان پروژه تدوین اطلس جامع سلول های بدن را آغاز کردند.

به گزارش مرور نیوز از مدیکال اکسپرس، در این اطلس جامع که قرار است به دست یک گروه بین المللی از دانشمندان جمع آوری شود، تمام سلول های بدن انسان ترسیم و توصیف خواهد شد. محققان این پروژه معتقدند که این اطلس، انقلابی در تشخیص و درمان تمام بیماری ها خواهد بود.
یکی از اهداف بلندپروازانه در ادامه این پژوهش، پروژه ژنوم انسان است که توالی ژنتیکی را در برخواهد داشت. مدیر بخش ژنتیک سلولی موسسه سانگر در انگلیس که از بنیان گذاران این پروژه است، سلول را کلید اصلی در درک بیولوژی انسان سالم و بیمار می داند و اظهار می کند که درک بشر از سلول های ارگان های مختلف بدن محدود است. قرار است در این اطلس سلول های جدید کشف شود و نحوه تغییر سلول ها در طول زمان و چگونگی توسعه بیماری ها بررسی شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز