محققان در مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران موفق به کشف میکروارگانیسم های جدید از دریاچه های فوق شور ارومیه و میقان شدند.

به گزارش مرورنیوز، دریاچه ارومیه چند سالی است که در خطر خشک شدن کامل قرار دارد و تلاش ها برای نجات این دریاچه بی نظیر ادامه دارد. ذخایر ژنتیکی و زیستی این دریاچه منابعی تکرار نشدنی هستند و محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در راستای معرفی اهمیت های بالای این اکوسیستم های جذاب، دو گونه قارچ جدید را از این دریاچه ها با نامهای  علمی قارچ Emericellopsis persica  و قارچ Purpureocillium sodanum کشف کردند.

 سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران گفت: تلاش های ما در این مرکز طی نمونه برداری های مختلف از دریاچه های فوق شور ارومیه و میقان منجر به کشف دو قارچ مهم Emericellopsis persica  وPurpureocillium sodanum شده است که بر اهمیت اکولوژیک و تنوع زیستی این مناطق تأکید می کند.

وی افزود: این قارچ ها پتانسیل قابل توجهی از نظر فعالیت لیپولایتیک داشته و سوژه های بسیار جذابی برای انجام مطالعات گسترده ژنومیکس، ترانسکریپتومیکس، پروتئومیکس و متابولومیکس هستند؛ لذا سویه های این گونه های بومی در بانک میکروارگانیسمها، یکی از کلکسیونهای زیستی چهارگانه مرکز با شماره های دسترسی Emericellopsis persica IBRC-M ۳۰۰۴۶ و Purpureocillium sodanum IBRC-M ۳۰۱۷۵ نگهداری می شوند و قابل ارائه به کلیه محققان و دانشمندان است.

شاهزاده فاضلی خاطرنشان کرد: قارچ ها به دلیل پتانسیل های ژنتیکی و نوع متابولیسم خاص خود از توانایی های منحصر به فردی برای زندگی در شرایط استرس و خشکی برخوردارند که آنها را برای زیستن در شرایط سخت محیطی سازگار می کند.

رئیس مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ادامه داد: سازگاری با شرایط خشکی و کم آبی حاکم بر دریاچه های فوق شور فشار غیر قابل تحملی را بر اکثر موجودات این نوع دریاچه ها تحمیل می کند. بنابراین، با افزایش شوری آب بسیاری از اشکال حیات در این نوع دریاچه ها از بین رفته است یا اینکه از تنوع آنها کاسته خواهد شد؛ علی رغم این شرایط سخت، زندگی میکروبی از شایعترین نوع حیات در این نوع دریاچه ها بوده و تلاشها برای معرفی تنوع زیستی این اکوسیستم ها همچنان ادامه دارد.

وی با تأکید بر مأموریت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در جمع آوری و نگهداری نمونه های زیستی کشور و معرفی ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور گفت: قارچهای کشف شده از این دریاچه ها نشاندهنده پیشرفت مرکز در راستای رسالت های تعریف شده و اکتشاف و ذخیره  سازی منابع زیستی است.

وی گفت در سال ۱۳۹۳ نیز محققان مرکز یک گونه قارچ به نام Neocamarosporium chichastianum را برای اولین بار از دریاچه ارومیه کشف کرده بودند.  بنابراین Emericellopsis persica دومین گونه قارچ بومی دریاچه ارومیه است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز