گروهی از محققان دانشگاه MIT با استفاده از یک راکتور توکامک Alcator C-Mod توانستند رکورد بالاترین فشار پلاسما در جهان را بشکنند.

به گزارش مرورنیوز از گاردین، در فرایند همجوشی اتمی، دستیابی به فشار و دمای بسیار زیاد نقش محوری دارد و برای آزادسازی حجم عظیم انرژی هسته ای ضروری است. انرژی خورشید از فرایند همجوشی هسته ای حاصل می شود و از مدت ها قبل، محققان مهار فرآیند همجوشی را به عنوان راه حل نهایی دستیابی به انرژی پاک نامحدود و بدون آلودگی های زیست محیطی می دانند. 
اکنون محققان MIT توانستند رکورد فشار پلاسما را به میزان 16 درصد افزایش دهند و به دو اتمسفر برسانند. این فشار در دمای 35 میلیون درجه سانتیگراد به مدت دو ثانیه باقی می ماند. 
فرایند همجوشی زمانی موفقیت آمیز است که انرژی حاصل از آن بیش از انرژی اولیه ای باشد که به سیستم وارد می شود. برای این منظور لازم است سیستم تولید انرژی دارای سه مولفه فشار، دما و زمان کافی برای خودفزاینده شدن واکنش هسته ای باشد.
راکتور توکامک Alcator C-Mod نوعی راکتور است که با استفاده از یک میدان مغناطیسی بسیار قوی عمل می کند. محققان MIT در این تحقیقات نشان دادند که استفاده از میدان های مغناطیسی بسیار قوی برای نگهداری پلاسما می تواند امیدبخش ترین روش برای ساخت رآکتورهای همجوشی هسته ای باشد.
گزارش این پیشرفت فنی روز دوشنبه در همایش آژانس انرژی اتمی در ژاپن ارائه شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز