حمایت از 6 طرح پژوهشی در حوزه پزشکی از میان 11 طرح داوری شده در آخرین جلسه کارگروه علوم پزشکی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران مصوب شد.

به گزارش مرور نیوز در آخرین نشست کارگروه علوم پزشکی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 6 طرح از میان 11 طرح داوری‌شده مصوب شد.

این طرح‌ها در حوزه‌های فارماکولوژی بالینی، ژنتیک انسانی، ایمنی‌شناسی پزشکی و میکروب شناسی است و در این جلسه 14 طرح دریافتی جدید مورد بررسی قرار گرفت و برای 9 طرح داور تعیین شد و بقیه طرح‌ها در اولویت حمایت قرار نگرفتند.

هدف از این حمایت‌ها کمک به پیشبرد مرزهای دانش و حل مسائل اساسی کشور است که بر اساس اولویت‌های علمی کشور در شاخه‌های مختلف علوم در چارچوب عرصه‌های اولویت‌دار صندوق انجام می‌شود.

فعالیت‌های این کارگروه نیز به گونه‌ای است که حمایت‎ از انجام طرح‌های پژوهشی تنها محدود به تولید مقاله علمی نشود، بلکه این روند در نهایت به ارائه روش تشخیص، تولید محصول، دستگاه و تغییر شیوه‌های درمانی منجر شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز