پرواز دسته جمعی هزاران سار در پارک ملی وادن سی در دانمارک تصاویر مسحور کننده ای برای بینندگان و بازدید کنندگان پدید آورد.

به گزارش مرورنیوز، پرواز دسته جمعی هزاران سار در پارک ملی وادن سی در دانمارک تصاویر مسحور کننده ای برای بینندگان و بازدید کنندگان پدید آورد.
کلاوس ملبی از مسوولان پارک ملی وادن سی گفت:ما شاهد یک رخداد طبیعی هستیم. از این رخداد طبیعی با نام خورشید سیاه یاد می شود. در این پدیده هزاران پرنده از نوع سار به اینجا می آیند و پاییز را در اینجا سپری می کنند. آنها در دسته های بزرگ به اینجا می آیند.
وی افزود: این مکان یک مکان منحصر به فرد است. در این مکان حشرات زیادی در علفزارها حضور دارند. این موضوع سبب می شود که این پرندگان بتوانند با تغذیه از آنها شکم خود را سیر کنند و رشد کنند. آنگاه آنها می توانند از اینجا به جای دیگری پرواز کنند. آنها برای مدت دو ماه و هر سال در اینجا می مانند.
او در ادامه افزود اوضاع برای سارها در حال تغییر است. ما شاهد افزایش مزارع کشاورزی هستیم  و این موضوع سبب می شود که این پرندگان مکان های طبیعی کمتری در اختیار داشته باشند و در نتیجه مکان های کمتری برای تغذیه آنها وجود داشته باشد. این موضوع سبب می شود که شمار سارها در جهان کاهش پیدا کند.
ملبی گفت ما هر روز شاهد افزایش شمار افرادی هستیم که از این پارک دیدن می کنند. آنها از ملیت های مختلف هستند و شمار آنها روز به روز در حال افزایش است. آنها برای دیدن سارها،فک های دریایی و حیوانات دیگر به اینجا می آیند.
عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز