رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران آخرین آمار شکایات و تخلفات مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تشریح کرد که بر مبنای این آمار، شکایت از تولید نرم افزار درصدر است.

به گزارش مرور نیوز، حمید فروزنده گفت: بیشترین شکایات و تخلفات صورت گرفته در حوزه ICT به ترتیب در حوزه های تولید و ثبت نرم افزار، طراحی وب، ارائه خدمات پس از فروش صورت می گیرد. همچنین شکایت درحوزه سخت افزار، کم فروشی اینترنت و عدم وصل به موقع سرویس اینترنت و عدم ارائه موافقتنامه سطح خدمات – SLA – در مراتب بعدی شکایات ارسال شده به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار دارد.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با بیان اینکه این شورا به عنوان مرجع حل اختلافات صنف، به شکایات و تخلفات درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیدگی می‌کند، گفت: براساس ماده ۴۶ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۷قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، شورای انتظامی هر نظام استانی سازمان نظام صنفی رایانه ای، مسوول رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی در حوزه فاوا است.

وی گفت: شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای نه به عنوان یک دادگاه، بلکه به عنوان شورای حل اختلاف صنفی فناوری اطلاعات، تمرکز خود را روی تخلفات صنفی قرار داده است. اغلب جلسات این شورا، تلاش برای به سازش رساندن طرفین شکایت است.

فروزنده با تاکید بر راه های پیشگیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: درصورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در قراردادهای کاری حوزه ICT، شورای انتظامی سازمان را به عنوان داور و مرجع حل اختلاف لحاظ کنند، این موضوع رسیدگی به شکایات احتمالی طرفین قرارداد را برای شورای انتظامی تسریع و تسهیل می کند.

وی افزود: لزوم توجه فعالان به مواردی از جمله دقت به شرایط شکلی قراردادهای کاری، جزئیات فرمت این قراردادها، شناخت از سرویس دهنده و پیش بینی نیاز شرکت ها پیش از انعقاد قرارداد، نکات مهمی هستند که اغلب در حوزه قراردادهای فناوری اطلاعات مورد توجه قرار نمی گیرند و منجر به طرح شکایات می شوند.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به حوزه رسیدگی این شورا گفت: در حقیقت شورای انتظامی تنها به پرونده هایی رسیدگی می کند که طرف مورد شکایت در آن پرونده ها عضو سازمان است یا درحوزه IT فعالیت کند. برای کسانی که عضو سازمان نیستند قبل از اینکه تخلفی را شناسایی کنیم، سازمان نظام صنفی، زمانی را به طرفین اختلاف مهلت می دهد که عضو سازمان شوند تا ماهیت آنها شناخته شود؛ چراکه عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای الزامی است که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز